Изображение На Тялото И Тялото

Връзката между психичното здраве и уринарната инконтиненция

Повечето от нас вече знаят, че има силна връзка между тялото и ума. Ако единият не е синхронизиран, вероятно ще повлияе на другия. В това видео Charisse Balance, базирана в Сан Франциско физиотерапевт на тазовото дъно, обсъжда връзката ум-тяло, която имаме (или мога имаме) с тазовото ни дъно.Charisse говори за това защо трябва да повишим осведомеността за региона, особено ако страдате от уринарна инконтиненция. Когато нашите мускули на тазовото дъно не работят правилно, което понякога може да бъде резултат от прекъсване на връзката между тялото и ума, може да изпитате изтичане на лек пикочен мехур, което е предотвратимо и лечимо.